• photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
Usługa przeglądania WMS

WMS (OpenGIS® Web Map Service Interface Standard) to usługa polegająca na udostępnianiu obrazów map dla zewnętrznych aplikacji (np.: QuantumGIS, TatukGIS Viewer) oraz geoportali (np.: Geoportal.gov.pl; orsip.pl). Wystarczy skopiować jeden z poniższych adresów i wstawić do okna konfiguracji połączenia z serwerem WMS. Aplikacja lub geoportal, z którego korzystasz, będą mogły wówczas automatycznie łączyć się z serwerem ISDP, który każdorazowo udostępni aktualną mapę.

Serwer ISDP obsługuje różne wersje standardu WMS, udostępnione pod następującymi adresami:

- wersja 1.1.1:

http://sip.powiat.cieszyn.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms/1.1.1

- wersji 1.3.0:

http://sip.powiat.cieszyn.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS

Za pomocą serwera WMS System Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego świadczy usługę przeglądania, o której jest mowa w Art. 9. ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489, z późn. zmian.), przyczyniając się do realizacji zasady interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany w ramach
Programu Rozwoju Subregionu Południowego.

© 2011-2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie ul. Bobrecka 29; 43-400 Cieszyn; tel.(33) 4777144

Designed by: Strony Dla Firm  technologia: ISPiK S.A.  cms: WebEditCMS.pl

polityka cookies