• photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
Warunki korzystania z serwisu

Udostępnione w serwisie SIP dane mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej oraz mogą posiadać zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości.

Zawarte w serwisie SIP informacje oraz wygenerowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych.

Zauważyłeś nieścisłości w prezentowanych danych? Masz propozycję rozbudowy informacyjnej i funkcjonalnej serwisu?
Prosimy o zgłaszanie uwag na adres: sip@powiat.cieszyn.pl

W serwisie prezentowane są tylko zbiory danych, których dysponentem jest Powiat Cieszyński - Starostwo Powiatowe w Cieszynie. Dane dotyczące miasta Cieszyna znaleźć można w portalu "Informacja katastralna miasta Cieszyn".

Ochrona prawna

Serwis SIP może być wykorzystywany jedynie w niezarobkowych zastosowaniach prywatnych lub naukowych, w zakresie dozwolonym ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 90 poz 631 z późn. zm.). Wygląd i treść w całości chroniona jest prawem autorskim.

Powiat Cieszyński nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z serwisu SIP.

Przetwarzanie danych osobowych

Dokonując rejestracji w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetważanie jego danych, niezbędnych do stworzenia konta Użytkownika, zebrania statystyk odwiedzin i późniejszego zalogowania. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres poczty elektronicznej.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany w ramach
Programu Rozwoju Subregionu Południowego.

© 2011-2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie ul. Bobrecka 29; 43-400 Cieszyn; tel.(33) 4777144

Designed by: Strony Dla Firm  technologia: ISPiK S.A.  cms: WebEditCMS.pl

polityka cookies