• photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
Finansowanie

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne), Program Rozwoju Subregionu Południowego, dla projektu pod nazwą „Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego".

Całkowita wartość projektu wyniosła 951 999,00 PLN i sfinansowana została ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetów Powiatu Cieszyńskiego (Lidera) i jedenastu Gmin, będących Partnerami projektu: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła i Zebrzydowice.

Charakterystykę kosztów inwestycji oraz ich zgodność z „Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL” prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególniene (koszty kwalifikowalne)  Kwota zł  Udział %
Studium Wykonalności 40 000,00 4,20
Zakup serwerów, komputerów oraz dodatkowego sprzętu i oprogramowania 244 000,00 25,63
Budowa opracowań mapowych i baz danych do zasilenia systemu  330 000,00 34,66
Wdrożenie projektowanego systemu SIP  268 000,00 28,15

Szkolenia (w ramach cross-financingu)

18 000,00 1,89
Nadzór inwestorski 27 999,00 2,94
Promocja projektu 24 000,00 2,52
Łącznie 951 999,00 100,00

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany w ramach
Programu Rozwoju Subregionu Południowego.

© 2011-2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie ul. Bobrecka 29; 43-400 Cieszyn; tel.(33) 4777144

Designed by: Strony Dla Firm  technologia: ISPiK S.A.  cms: WebEditCMS.pl

polityka cookies