• photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

Wiadomości z serwisu GUGiK.gov.pl

2018-05-21
Zmiana zakresu projektów POPC realizowanych obecnie przez GUGIK

Dostarczenie e-usług w niezmienionym zakresie przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby danych i funduszy przeznaczonych na realizację przewidują aneksy do porozumień o dofinansowanie projektów CAPAP, ZSIN - Faza II oraz K - GESUT. Po zaakceptowaniu proponowanych zmian przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa, 18 maja 2018 r. zostały podpisane aneksy do Porozumień o dofinansowanie projektów.

2018-04-27
Główny Urząd Geodezji i Kartografii realizuje w partnerstwie projekt pn. „Akcja Geoinformacja – szkolenia specjalistyczne dla pracowników jednostek samorządowych i służb geodezyjnych i kartograficznych”

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER) GUGIK jako partner Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Partner Wiodący) realizuje projekt pn. „Akcja Geoinformacja – szkolenia specjalistyczne dla pracowników jednostek samorządowych i służb geodezyjnych i kartograficznych” (POWR.02.19.00-00-KP09/17).

Wiadomości z serwisu gisplay.pl

2018-05-23
XXXII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii

W dniach 11–13 października 2018 r. w Warszawie odbędzie się XXXII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii pod hasłem "Mapa w służbie państwa".

2018-05-23
Nawigacja MapaMap 10.9

W nawigacji MapaMap 10.9 dostępna jest już aktualna mapa Polski z II kwartału 2018 roku. Zaktualizowane zostały między innymi: baza punktów adresowych, baza punktów użyteczności publicznej (POI), a także dane dotyczące ograniczeń prędkości i asystenta pasa ruchu.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany w ramach
Programu Rozwoju Subregionu Południowego.

© 2011-2018 Starostwo Powiatowe w Cieszynie ul. Bobrecka 29; 43-400 Cieszyn; tel.(33) 4777144

Designed by: Strony Dla Firm  technologia: ISPiK S.A.  cms: WebEditCMS.pl

polityka cookies