• photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
Rozdanie nagród II edycji Konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego

W imieniu Starosty Cieszyńskiego zapraszamy lauretów oraz pozostałych uczestników II edycji konkursu SIP Powiatu Cieszyńskiego pod hasłem „Cieszyn znany i nieznany”, wraz z opiekunami, na oficjalne ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród.
Spotkanie odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2015 r. o godz. 9.00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29. W trakcie spotkania zostanie przedstawiona przez Pana dra Jacka Kozłowskiego prezentacja o tematyce GIS.

Przypominamy, że wyniki konkursu zostały ogłoszone na stronie SIP Powiatu Cieszyńskiego w zakładce Konkurs.

Administrator SIP

20.04.2015 r.


Zestawienie wyników II edycji Konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego pod hasłem "Cieszyn znany i nieznany"

Poniżej zamieszczamy punktowe zestawienie wyników osiągniętych przez poszczególne zespoły biorące udział w II edycji Konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego pod hasłem "Cieszyn znany i nieznany".

Wyniki gry terenowej GIS & GO przedstawiają się następująco:

Nazwa zespołu Ilość punktów
za grę GIS&GO
Zespół 1 30
Zespół 2  26
Zespół 3  29
Zespół 4  28
Zespół 5  30
Zespół 6  24
Zespół 7  29
Zespół 8  25

Ostateczna ilość punktów przyznanych zespołom stanowiła sumę sześciu składników cząstkowych w skali 0 - 5 punktów:

- opis obiektów,

- poprawność językowa opisu,

- walory artystyczne zdjęć,

- autorski wkład pracy,

- dokładność wstawienia opisów,

- wynik uzyskany w grze terenowej GIS & GO (przeliczony do skali 0-5).

Maksymalna sumaryczna ilość punktów do uzyskania przez zespół w konkursie wynosiła 30.

Zbiorcze wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Nazwa zespołu Sumaryczna ilość punktów
w konkursie
Zespół 1 21,9
Zespół 2 23,9
Zespół 3  14,7
Zespół 4  4,7
Zespół 5  23,4
Zespół 6  14,0
Zespół 7  21,1
Zespół 8  22,5

Jeszcze raz gratulujemy laureatom oraz dziękujemy wszystkim za udział w Konkursie.

Administrator SIP

27.03.2015 r.


Ogłoszenie wyników II edycji Konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego pod hasłem "Cieszyn znany i nieznany"

Miło nam  powiadomić, że komisja konkursowa w składzie:

Pani Lilla Salachna Brzoza,
Pan Bogusław Bujok,
Pan Janusz Dziedzic,
Pan Michał Rajwa,
Pan Tomasz Gołębiowski,

w oparciu o Regulamin Konkursu dokonała oceny prac konkursowych zamieszczonych w Systemie Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego. Po uwzględnieniu wyników gry terenowej GiS&GO ostatecznie klasyfikacja uczestników konkursu przedstawia się następująco:

I miejsce, zespół nr 2: I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie

II miejsce, zespół nr 5: Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie

III miejsce, zespół nr 8: Zespół Szkół Technicznych im. G. Langera w Cieszynie

Pozostałe miejsca:

Miejsce IV, zespół nr 1: Liceum Ogólnokształcące im. P. Stalmacha w Wiśle
Miejsce V, zespół nr 7: II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie
Miejsce VI, zespół nr 3: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie
Miejsce VII, zespół nr 6: Zespół Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie
Miejsce VIII, zespół nr 4: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu

Dziękujemy wszystkim za udział w Konkursie, a laureatom składamy serdeczne gratulacje. Wkrótce ogłoszony zostanie termin i sposób wręczenia nagród.

Administrator SIP

20.03.2015 r.


Kryteria oceny prac konkursowych

Przypominamy, że zgodnie z punktem V ust. 11 Regulaminu II edycji Konkursu "Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego" pod hasłem "Cieszyn znany i nieznany" Komisja Konkursowa na podstawie subiektywnej oceny poprawności odpowiedzi na zagadki oraz atrakcyjności opisów obiektów umieszczonych na mapie, przyzna każdej pracy konkursowej punkty.

Komisja Konkursowa podjęła decyzję, że szczegółowymi kryteriami oceny prac konkursowych będą:
- Opis obiektów,
- Poprawność językowa opisu,
- Walory artystyczne zdjęć,
- Autorski wkład pracy,
- Dokładność wstawienia obiektów.

Administrator SIP

30.01.2015 r.


Zakończenie konkursu SIP

Zgodnie z punktem IV ust. 1 Regulaminu II edycji Konkursu "Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego" pod hasłem "Cieszyn znany i nieznany" w dniu dziejszym, 31 grudnia 2014 r. o godz. 23.59 upływa termin składania prac konkursowych.

W związku z powyższym, pragnę przypomnieć o dokończeniu wprowadzania obiektów do SIP do końca dnia.

Administrator SIP

31.12.2014 r.


Ogłoszenie zakończenia gry GIS & GO

Zgodnie z punktem IV ust. 2.3 Regulaminu II edycji Konkursu "Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego" pod hasłem "Cieszyn znany i nieznany" Oranizator ogłasza, że w dniu 12 grudnia 2014 r. o godz. 23.59 "Gra GIS & GO zostaje zakończona".

Administrator SIP

12.12.2014 r.


Zakończenie gry GIS & GO

Organizator II edycji Konkursu SIP Powiatu Cieszyńskiego przypomina, że w dniu dzisiejszym mija termin zakończenia I etapu konkursu - gry GIS & GO. Proszę pamiętać o dokończeniu wprowadzania obiektów do ww. aplikacji do końca dnia dzisiejszego.

Administrator SIP

12.12.2014 r.


Informacja dla uczestników gry GIS & GO

W związku ze zgłaszanymi przez Uczestników wątpliwościami Organizator informuje, że podczas trwania gry terenowej GIS & GO wraz z Zespołem wymagana jest także obecność opiekuna.

Administrator SIP

08.12.2014 r.


Przesunięcie terminu gry GIS & GO!

Ze względu na bardzo trudne warunki pogodowe w Cieszynie i okolicach (gołoledź) oraz dbałość o bezpieczeństwo uczestników Konkursu Organizator podjął decyzję o przełożeniu terminu realizacji gry terenowej "GIS & GO" na dzień 9 grudnia 2014r.

Przepraszamy za wynikające z tego faktu utrudnienia.


Administrator SIP

02.12.2014 r.


Ogłoszenie rozpoczęcia gry GIS & GO

Zgodnie z punktem IV ust. 2 Regulaminu II edycji Konkursu "Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego" pod hasłem "Cieszyn znany i nieznany" Oranizator ogłasza, że w dniu 2 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 "Gra GIS & GO zostaje rozpoczęta".

Administrator SIP

02.12.2014 r.


Lista zespołów, które zakwalifikowały się do II edycji Konkursu

W związku z upłynięciem w dniu wczorajszym terminu składania formularzy zgłoszeniowych publikujemy listę szkół, z których zespoły zakwalifikowały się do udziału w konkursie.

Lp. Szkoła
1. Liceum Ogólnokształcące im. P. Stalmacha w Wiśle
2. I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie
3. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu
5. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie
6. Zespół Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie
7. II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie
8. Zespół Szkół Technicznych im. G. Langera w Cieszynie

Administrator SIP

29.11.2014 r.


Informacja o przedłużeniu terminu składania zgłoszeń do udziału w II edycji Konkursu SIP Powiatu Cieszyńskiego

W związku z dużą ilością pytań kierowanych do Administratora SIP Powiatu Cieszyńskiego, Organizator Konkursu przedłuża termin składania zgłoszeń do udziału w konkursie, do godz. 12.00 dnia 28 listopada br. (piątek). O przyjęciu zgłoszenia decydować będzie data i godzina nadesłania zgłoszenia w formie elektronicznej na adres e-mail sip@powiat.cieszyn.pl oraz złożenie oryginału w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29.

Administrator SIP

26.11.2014 r.


II edycja konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego

STAROSTA CIESZYŃSKI

Ogłasza II edycję konkursu
Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego
pod hasłem:
„Cieszyn znany i nieznany”

Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałej na terenie powiatu cieszyńskiego. Polega on na utworzeniu w Systemie Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego, bazy danych obiektów stanowiących dziedzictwo historyczne, kulturowe lub przyrodnicze Ziemi Cieszyńskiej na terenie Miasta Cieszyna. Uczestnikami konkursu są trzyosobowe zespoły reprezentujące poszczególne szkoły.

czytaj więcej...

Chętnych do udziału w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem oraz Instrukcją do konkursu. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Formularz zgłoszeniowy natomiast można pobrać tutaj.

Administrator SIP

14.11.2014 r.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany w ramach
Programu Rozwoju Subregionu Południowego.

© 2011-2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie ul. Bobrecka 29; 43-400 Cieszyn; tel.(33) 4777144

Designed by: Strony Dla Firm  technologia: ISPiK S.A.  cms: WebEditCMS.pl

polityka cookies