• photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
Szkolenie z SIP dla pracowników Gmin

W dniu 09.12.2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej odbyło się szkolenie z zakresu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego. Wzięło w nim udział w sumie 42 pracowników Gmin będących Partnerami projektu pn.: "Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego", współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2007-2013. Szkolenie prowadzili Tomasz Gołębiowski – Administrator SIP oraz dr Jacek Kozłowski – Inspektor Nadzoru projektu. W spotkaniu uczestniczyła także Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego Maria Cieślar oraz Henryka Bałys Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru cieszyńskiego Starostwa, który był organizatorem szkolenia.

Relację z wydarzenia wraz ze zdjęciami można przeczytać w serwisie Powiatu Cieszyńskiego.

Administrator SIP

14.12.2015 r.


SIP Powiatu Cieszyńskiego - podsumowanie za 2014 rok

Z końcem roku 2014 minęło trzy i pół roku od zakończenia wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego. W oparciu o zebrane dane statystyczne zaprezentowano analizę wykorzystania systemu zarówno w jego części służbowej, jak i publicznej. Niniejszy artykuł prezentuje wybrane informacje w tym zakresie.

Pełny tekst informacji w formacie PDF można pobrać tutaj (rozmiar: 400 kB).

Administrator SIP

04.11.2015 r.


Milion wygenerowanych map przez cztery lata w SIP Powiatu Cieszyńskiego!

Drodzy użytkownicy Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego, dzięki Waszej aktywności w sierpniu b.r. ilość wygenerowanych (wyświetlonych) od zakończenia wdrożenia (w czerwcu 2011 roku) obrazów map w publicznych geoportalach SIP Powiatu Cieszyńskiego przekroczyła 1.000.000. W tym samym czasie ilość uniklanych odwiedzin geoportali (użytkowników o różnych numerach IP) wyniosła ponad 50.000.

Dziękujemy za korzystanie z naszego serwisu!

Administrator SIP

19.08.2015 r.


Rekordowy rok 2014 w SIP Powiatu Cieszyńskiego

Miło nam poinformować, że w roku 2014 w części publicznej SIP Powiatu Cieszyńskiego zaobserwowano dalszy wzrost odnośnie czterech parametrów statystyk oglądalności. W poniższej tabeli prezentujemy porównanie tych parametrów dla okresu działania systemu, tj. od czerwca 2011 roku do końca 2014 r.

Monitorowany parametr statystyk oglądalności

2011*

2012

2013

2014

Liczba unikalnych sesji Strony Głównej

6.107

24.734

29.604

43.110

Liczba wyświetleń Strony Głównej

9.644

35.061

36.076

50.983

Liczba unikalnych odwiedzin geoportali

2.121

11.086

10.890

15.234

Liczba generowanych obrazów mapy w geoportalach

49.395

225.448

187.677

318.152

 Objaśnienia: * - dla okresu czerwiec-grudzień 2011 r.


Administrator SIP

14.05.2015 r.


Informacja z rozdania nagród II edycji Konkursu SIP Powiatu Cieszyńskiego

W dniu 23.04.2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 dokonane zostało uroczyste wręczenie nagród w II edycji konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego pn. "Cieszyn znany i nieznany". Laureatom konkursu nagrody wręczyła Pani Maria Cieślar Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego. Fundatorem głównej nagrody jest poseł do Parlamentu Europejskiego Pan dr Jan Olbrycht, a jest nią wyjazd do Brukseli dla wszystkich członków zespołu konkursowego wraz z opiekunem. Nagrody dla zdobywców drugiego i trzeciego miejsca ufundowali Starosta Cieszyński oraz firma IT Punkt Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej.

Na zakończenie spotkania prelekcję o GIS wygłosił Pan dr Jacek Kozłowski z firmy GEOINFO, współorganizator konkursu (prezentację można pobrać tutaj (rozmiar: 1.7 MB)).

Relację z wydarzenia wraz ze zdjęciami laureatów można przeczytać w serwisie Powiatu Cieszyńskiego.

Administrator SIP

20.04.2015 r.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany w ramach
Programu Rozwoju Subregionu Południowego.

© 2011-2018 Starostwo Powiatowe w Cieszynie ul. Bobrecka 29; 43-400 Cieszyn; tel.(33) 4777144

Designed by: Strony Dla Firm  technologia: ISPiK S.A.  cms: WebEditCMS.pl

polityka cookies