• photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
Relacja z GIS Day w Cieszynie

Dnia 18 listopada br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie odbyły się po raz drugi obchody „GIS Day w Cieszynie”. GIS Day - międzynarodowe święto pasjonatów oraz użytkowników Systemów Informacji Geograficznej (GIS) - stał się również okazją do otwarcia II edycji Konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego.

Podczas obchodów Dnia GIS-u wygłoszone zostały trzy referaty dotyczące wykorzystania GIS-u:

„Profesjonalny GIS dla Wszystkich” – Marcin Paź, ESRI Polska - do pobrania tutaj (rozmiar: 5.4 MB),

"Jak szukać i korzystać z danych GIS w Internecie?" - Marek Ścisły, KiM - Informacja Przestrzenna - do pobrania tutaj (rozmiar: 1.5 MB),

"Nowe trendy w geoportalach" Maciej Bednarski, ISPiK - do pobrania tutaj (rozmiar: 1.4 MB).

Podczas konferencji ogłoszone zostało rozpoczęcie II edycji konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego pod nazwą "Cieszyn znany i nieznany" oraz wyjaśnione zasady uczestnictwa:

"Zasady gry "GIS & GO" - Bogusław Bujok - do pobrania tutaj (rozmiar: 3.3 MB),

„Zasady utworzenia pracy konkursowej" – dr Jacek Kozłowski, Geoinfo oraz Tomasz Gołębiowski, Administrator SIP - do pobrania tutaj (rozmiar: 1.3 MB).

Konferencję prowadziła Pani Henryka Bałys - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Według informacji podanych przez ESRI Polska, GIS Day w Cieszynie był jedynym Dniem GIS w Polsce w 2014 roku zorganizowanym przez jednostkę administracji samorządowej (por. http://www.esri.pl/aktualnosci/585-gis-day-2014-lista-miejsc).

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dostępnym na internetowej stronie powiatu cieszyńskiego: Dzień GIS-u w powiecie

 


GIS Day w Cieszynie

W dniu 18 listopada 2014 r. Starosta Cieszyński zaprasza na obchody dnia GISu pod nazwą „GIS Day w Cieszynie”, które rozpoczną się o godz. 10.00
w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29.

W trakcie obchodów dnia GISu zostanie otwarta II edycja konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego pod hasłem „Cieszyn znany i nieznany”, skierowana do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs zostanie przeprowadzony przy współpracy z firmą ESRI.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w zakładce „Konkurs”.


SIP Powiatu Cieszyńskiego - podsumowanie za 2013 rok

Z końcem roku 2013 minęło dwa i pół roku od zakończenia wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego. Sytuacja ta pozwala na analizę statystyk wykorzystania systemu zarówno w jego części służbowej, jak i publicznej oraz ocenę zauważonych trendów. Niniejszy artykuł prezentuje wybrane informacje w tym zakresie.

Pełny tekst informacji w formacie PDF można pobrać tutaj (rozmiar: 400 kB).


Pół miliona wyświetlonych map w geoportalach SIP Powiatu Cieszyńskiego

Drodzy użytkownicy Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego!

Dzięki Waszej aktywności w kwietniu b.r. ilość wygenerowanych (wyświetlonych) od zakończenia wdrożenia (w czerwcu 2011 roku) obrazów map w publicznych geoportalach SIP Powiatu Cieszyńskiego przekroczyła 500.000. W tym samym czasie ilość uniklanych odwiedzin geoportali (użytkowników o różnych numerach IP) wyniosła ponad 25.000.

Dziękujemy za korzystanie z naszego serwisu!


SIP Powiatu Cieszyńskiego w Bazie Dobrych Praktyk

Z radością informujemy, że w Bazie Dobrych Praktyk http://www.dobrepraktyki.pl/ w kategorii "Rozwój instytucjonalny" podkategorii "Zarządzanie strategiczne" jako wzorcowy wskazany został projekt "System Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim". W tej kategorii znalazły się jeszcze dwa inne projekty GIS-owe:

- Interaktywny System Zarządzania Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego wraz z Internetowym Systemem Prezentacji Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - w Gminie Lesznowola

- Rybnicki System Informacji Przestrzennej (RSIP) - w Mieście Rybnik.

BAZA DOBRYCH PRAKTYK jest wspólnym przedsięwzięciem Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Powiatów Polskich realizowanym od roku 2007. Gromadzi opisy dobrych i sprawdzonych rozwiązań z zakresu doskonalenia zarządzania usługami publicznymi i rozwojem jednostek samorządu terytorialnego, w tym rozwojem instytucjonalnym, a od 2013 roku także współpracą międzysamorządową. W chwili obecnej baza liczy łącznie ponad 400 wystandaryzowanych i zgodnych z przyjętą metodologią, opisów praktyk - zamieszczonych w kilku działach. Opisy praktyk są na bieżąco weryfikowane i aktualizowane pod względem merytorycznym i danych kontaktowych.

Baza ma służyć udokumentowaniu i promowaniu dobrych praktyk zarządzania w samorządach oraz doświadczeń w stosowaniu nowoczesnych narzędzi wspierających funkcjonowanie samorządów lokalnych i ich współpracę. Do bazy wpisywane są opisy dobrych praktyk zidentyfikowanych w ramach konkursów samorządowych, w tym szczególnie „Samorządowy Lider Zarządzania", w ramach prac Grup Wymiany Doświadczeń oraz zidentyfikowanych samodzielnie przez biura naszych organizacji, przez media samorządowe i rekomendowanych przez inne samorządy.


Rusza harmonizacja danych na południowej granicy

W cieszyńskim starostwie 13 lutego br. przedstawiciele państwowych służb geodezyjnych i kartograficznych Czech, Polski i Słowacji dyskutowali na temat harmonizacji danych dotyczących obiektów topograficznych na granicy państw. Jest to kolejny etap współpracy rozpoczętej podpisaniem umów z Czechami w 2009 roku oraz ze Słowacją w roku ubiegłym. Do tej pory pomiędzy służbami dochodziło jedynie do wymiany danych. Współpraca w zakresie harmonizacji danych pozwoli na usprawnienie wzajemnego wykorzystywania materiałów sąsiadów w opracowaniach kartograficznych terenów przygranicznych. W trakcie rozmów, w których oprócz przedstawicieli urzędów centralnych wzięli udział także geodeci z województw dolnośląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego strony zaprezentowały dotychczasowe działania w zakresie budowy baz danych. Ze strony Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zaprezentowano bazę danych obiektów topograficznych BDOT10k. Strona czeska zaprezentowała bazę danych obiektów topograficznych ZABAGED tworzoną w Czechach. Przedstawione zostały także wyniki prac harmonizujących dane topograficzne na granicy Czech i Niemiec. Trzecią bazą jest tworzona na Słowacji bazy danych obiektów topograficznych ZBGIS. Harmonizacją zostanie obszar, którego centralnym punktem jest miejsce gdzie łączą się granice trzech państw. Ustalono zakres oraz harmonogram prac. Dotychczas podobne prace zrealizowane zostały z przedstawicielami trzech niemieckich landów: Brandenburgii, Meklemburgii i Saksonii. W spotkaniu uczestniczył Wicestarosta Cieszyński Jerzy Pilch oraz Naczelnik Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie Henryka Bałys.

Źródło: http://www.powiat.cieszyn.pl/aktualnosci,553,rusza-harmonizacja-danych-na-poludniowej-granicy.htm


Informacja o danych opisowych dla działki i budynku

W publicznym serwisie mapowym Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego dostępna jest funkcjonalność przeglądania wybranych danych opisowych obiektów ewidencji gruntów i budynków. Żeby wyświetlić atrybuty opisowe dla działki ewidencyjnej lub budynku należy w interaktywnym planie powiatu przejść do profilu geodezyjnego (rys. 1), wyszukać żądaną nieruchomość (np. przy wykorzystaniu narzędzia "wyszukaj obiekt"), a następnie najechać kursorem na centroid obiektu - punkt znajdujący się w środku ciężkości obrysu działki ewidencyjnej lub budynku (rys. 2 i 3). Gdy kursor zmieni swój wygląd ze strzałki na "łapkę" należy przycisnąć lewy klawisz myszki.
Dane opisowe dostępne są dla obiektów z obszaru całego powiatu cieszyńskiego z wyjątkiem Miasta Cieszyn, które prowadzi odrębną ewidencję gruntów i budynków.

więcej...

Odnajdywanie punktu o zadanych współrzędnych

Pragniemy przypomnieć, że od zeszłego roku we wszystkich publicznych serwisach mapowych Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego udostępniono nową funkcjonalność pozwalającą na odnajdywanie punktów o zadanych współrzędnych. Panel narzędzia po jego otwarciu pokazuje współrzędne środka mapy w trzech układach współrzędnych: POL.2000.18, WGS84 (zarówno w systemie dziesiętnym, jak i stopniowym) oraz POL.1992. Po wprowadzeniu nowych współrzędnych w dowolnym z powyższych układów i zatwierdzeniu mapa zostaje przesunięta tak, że jej środek znajduje się we wskazanej lokalizacji.

więcej...

Nowy klient WMS w interaktywnym planie powiatu

W ostatnich dniach udostępniono w interaktywnym planie powiatu zmodernizowaną wersję klienta WMS. Aktualna wersja umożliwia przelądanie danych w trzech układach współrzędnych (WGS84, 1992 i 2000) oraz dodawanie do serwisu innych dostępnych publicznie danych przestrzennych (WMS'ów).

więcej...


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany w ramach
Programu Rozwoju Subregionu Południowego.

© 2011-2018 Starostwo Powiatowe w Cieszynie ul. Bobrecka 29; 43-400 Cieszyn; tel.(33) 4777144

Designed by: Strony Dla Firm  technologia: ISPiK S.A.  cms: WebEditCMS.pl

polityka cookies