• photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
GIS Day w Cieszynie

Dnia 14 grudnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie odbyło się seminarium pn. „GIS Day w Cieszynie”. Dzień ten był świętem pasjonatów oraz użytkowników Systemów Informacji Geograficznej (GIS), stał się również okazją do nagrodzenia laureatów I edycji Konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego. „Nowoczesne technologie postępują w zawrotnym tempie, więc było tylko kwestią czasu, że mapa papierowa została przeniesiona na ekran monitora, sprzętu, który można zabrać ze sobą. Dzisiejszy konkurs jest wynikiem prac podjętych przez uczniów. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie” - mówił gratulując wyróżnionym Starosta Cieszyński Jerzy Nogowczyk. Podczas uroczystości zorganizowanej przez Wydział Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie uczestnicy mieli okazję wysłuchać ciekawych prezentacji przedstawionych przez zaproszonych gości. W programie znalazły się następujące prezentacje:

„Mapa jako narzędzie komunikacji” – dr Marcin Bajorski, ISPiK S.A - do pobrania tutaj (rozmiar: 3.2 MB)

Ogłoszenie wyników I edycji konkursu SIP Powiatu Cieszyńskiego - Henryka Bałys, Stanisław Kubicius, Starostwo w Cieszynie - do pobrania tutaj (rozmiar: 11.8 MB)

„Zarys historii geoinformacji, czyli mapy dawniej i dziś" – dr Jacek Kozłowski, Geoinfo - do pobrania tutaj (rozmiar: 2.9 MB)

„Modelowanie naszego świata w GIS” - Maksymilian Ufa, ESRI Polska - do pobrania tutaj (rozmiar: 6.9 MB)

„Nowa wersja geoportalu w technologii firmy Geobid” - Krzysztof Borys, Geobid - do pobrania tutaj (rozmiar: 1.4 MB)

„Portfolio produktowe DELL w zastosowaniach systemów GIS” – Piotr Gigoń, ITPunkt - do pobrania tutaj (rozmiar: 1.7 MB)

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dostępnym na internetowej stronie powiatu cieszyńskiego: http://www.powiat.cieszyn.pl/aktualnosci,313,gis-day-w-cieszynie.htm

 


Udział w GIS Day 2012 w Ostravie

W dniu 26 listopada 2012 r. w ramach obchodów „GIS Day 2012” na Wydziale Inżynierii Lądowej VŠB-TU w Ostravie odbyło się seminarium poświęcone tematyce zastosowania narzędzi GIS w dziedzinach życia związanych z technicznym profilem uczelni. Na zaproszenie Katedry Inżynierii Miejskiej prezentację pt.: "System Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego jako narzędzie wspierające współpracę transgraniczną" przedstawiła Pani Henryka Bałys, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie. W ramach prezentacji została poruszona problematyka współpracy transgranicznej obu krajów w kontekście planowania przestrzennego i turystyki, oraz zastosowania do tego celu funkcjonującego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego.

Prezentację w formacie PPS można pobrać tutaj (rozmiar: 12 MB).


Udział w konferencji w Czeskim Cieszynie

W dniu 8 listopada 2012 r. odbyła się w Czeskim Cieszynie konferencja urbanistów i planistów Republiki Czeskiej pt.: "MÍRA REGULACE V ÚZEMNÍCH PLÁNECH VE STŘEDOEVROPSKÉM PROSTORU". Tematem konferencji była m.in. problematyka związana ze współpracą transgraniczną. Na zaproszenie ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ prezentację pt.: "System Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego jako narzędzie wspierające współpracę transgraniczną" przedstawiła Pani Henryka Bałys, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie. W ramach prezentacji została poruszona problematyka harmonizacji zbiorów i serwisów usług danych przestrzennych oraz prezentacji planów zagospodarowania przestrzennego obszarów przygranicznych obu krajów w funkcjonującym Systemie Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego.

Prezentację w formacie PPS można pobrać tutaj (rozmiar: 4.3 MB).


Lekcja o GIS w Zespole Szkół im. Szybińskiego w Cieszynie

W dniu 17 października 2012 r. w pracowni komputerowej Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie odbyła się kolejna lekcja na temat systemów informacji przestrzennej. Była to już szósta tego typu lekcja tematyczna zorganizowana przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Zajęcia poprowadził dr Jacek Kozłowski.


Lekcja o GIS w Zespole Szkół Ekonomicznych w Cieszynie

W dniu 3 października 2012 r. w pracowni komputerowej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Cieszynie odbyła się lekcja na temat systemów informacji przestrzennej. Podczas lekcji uczniowie wysłuchali prelekcji na temat danych przestrzennych oraz systemów GIS. Jako przykładowy geoportal omówiony został System Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego. Jest to kolejna tego typu lekcja zorganizowana przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Zajęcia poprowadził dr Jacek Kozłowski.


STAROSTA CIESZYŃSKI

Ogłasza I edycję konkursu
Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego
pod hasłem:
„Znane i nieznane miejsca Ziemi Cieszyńskiej”

Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkałej na terenie powiatu cieszyńskiego. Polega on na utworzeniu w Systemie Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego, bazy danych obiektów stanowiących dziedzictwo historyczne, kulturowe lub przyrodnicze Ziemi Cieszyńskiej.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 • przesłanie formularza zgłoszeniowego za pomocą poczty elektronicznej na adres sip@powiat.cieszyn.pl (wzór jest dostępny na stronie http://sip.powiat.cieszyn.pl w zakładce „Konkurs”) oraz przekazanie na adres Organizatora tj. Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,
 • rejestracja indywidualnego konta w Systemie Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego wraz z podaniem adresu mailowego identycznego z adresem, z którego wysłany został przez Uczestnika formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszone do Konkursu bazy danych muszą spełniać następujące warunki:

 • przedstawiać obiekty leżące na obszarze powiatu cieszyńskiego,
 • zostać wprowadzone do Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego przez Uczestnika i znajdować się na udostępnionej warstwie,
 • odpowiadać tematyce Konkursu.

Konkurs trwa od 1 października do 31 października 2012 r. Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod adresem http://sip.powiat.cieszyn.pl w zakładce „Konkurs”.

Dla laureatów Konkursu zostaną ufundowane nagrody. Termin ogłoszenia wyników Konkursu zostanie opublikowany na stronie http://sip.powiat.cieszyn.pl w zakładce „Konkurs”. Uczestnicy Konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni o jego wynikach za pomocą poczty elektronicznej.

Serdecznie zapraszam do udziału.

Administrator SIP


Lekcja o GIS w I LO im. Osuchowskiego w Cieszynie

W dniu 25 września 2012 r. w pracowni komputerowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Osuchwskiego w Cieszynie odbyła się lekcja na temat systemów informacji przestrzennej. Specyfikę danych przestrzennych oraz systemów GIS omawiano na przykładzie dostępnych w Internecie serwisów mapowych  - geoportali, w tym Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego. Jest to już czwarta tego typu lekcja zorganizowana przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Zajęcia poprowadził dr Jacek Kozłowski.


Lekcja o GIS w Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie

W dniu 17 września 2012 r. w pracowni komputerowej Zespołu Szkół Budowalnych w Cieszynie odbyła się dla uczniów jednej z klas lekcja poglądowa (pobierz prezentację; rozmiar: 3,0 MB) na temat systemów informacji przestrzennej (ang.: GIS). W trakcie zajęć poruszono tematykę interaktywnych map w Internecie oraz ich wiarygodności i aktualności. Lekcja miała za zadanie uświadomić uczniom powszechność wykorzystywania informacji przestrzennej i systemów GIS oraz wskazać, jak bardziej świadomie korzystać z tego typu narzędzi. Zasygnalizowano także szeroką ofertę edukacyjną krajowych szkół ponadgimnazjalnych, uczelni wyższych i studiów podyplomowych kształcących w zakresie GIS, kartografii, geodezji, itp.

Lekcja została zorganizowana przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Zajęcia poprowadził dr Jacek Kozłowski.


Lekcja o GIS dla gimnazjalistów cieszyńskich

W dniu 20 czerwca 2012 r. w pracowni komputerowej Gimnazjum nr 3 w Cieszynie odbyła się dla dwudziestu uczniów klas trzecich lekcja poglądowa na temat systemów informacji przestrzennej (GIS). Uczniowie dowiedzieli się co to są geoportale (serwisy internetowe prezentujące interaktywne mapy) oraz zapoznali z ich różnorodnością i charakterystyką. W trakcie lekcji wykonali kilka ćwiczeń związanych z posługiwaniem się mapą w Internecie na przykładzie m.in. Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego. Lekcję przeprowadził dr Jacek Kozłowski przy udziale Pani Henryki Bałys, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie.


Szkolenie z zakresu GIS dla nauczycieli cieszyńskich szkół ponadgimnazjalnych

W dniu 19 czerwca 2012 r. w pracowni komputerowej I-go Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego, odbyła się dla nauczycieli cieszyńskich szkół ponadgimnazjalnych lekcja poglądowa na temat systemów informacji przestrzennej. Lekcja przeprowadzona przez dra Jacka Kozłowskiego, a zorganizowana przez Wydział Edukacji oraz Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie, miała na celu przybliżenie pedagogom tematyki wykorzystania informacji przestrzennej w otaczającym nas świecie. W trakcie prelekcji omowiono m.in. na przykładzie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego podstawowe cechy i funkcjonalności geoportali, a także ofertę szkół ponadgimnazjalnych i wyższych w zakresie GIS.

Konspekt lekcji oraz materiały lekcyjne (prezentację) pobrać można tutaj: konspekt (rozmiar: 1,1 MB), materiały lekcyjne (rozmiar: 2,8 MB).


Pierwsze urodziny SIP Powiatu Cieszyńskiego

Dokładnie dwanaście miesięcy temu - w czerwcu 2011 r. - w Starostwie Powiatowym w Cieszynie zakończyło się wdrożenie wielomodułowego systemu informatycznego o nazwie "System Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego".

Z radością możemy zakomunikować, że w ciągu pierwszego roku działania portali liczba odwiedzin przez internautów o unikalnych adresach IP, liczona w okresach miesięcznych, wrosła z około 50 do blisko 1500. Natomiast liczba wygenerowanych obrazów mapy z około tysiąca w licu 2011 r. osiągnęła w maju 2012 r. ponad 40 tysięcy. Oznacza to, że przeciętnie jeden internauta w trakcie jednej sesji generuje około dwudziestu obrazów mapy.

Pełny tekst informacji w załączonym pliku PDF (rozmiar: 300 kB).


Aktualizacja danych o szkołach

W związku z trwającym procesem rekrutacji absolwentów gimnazjów do szkół ponadgimnazjalnych, w Interaktywnym planie powiatu zaktualizowano dane adresowe w zakresie szkół publicznych i niepublicznych oraz placówek kształcenia ustawicznego, a także dodano adresy WWW ich serwisów internetowych.


Prasa lokalna o SIP Powiatu Cieszyńskiego

W kwietniowym numerze "Wiadomości znad Piotrówki" - nr 4(158) z 2012 r. - ukazała się informacja prasowa na temat SIP Powiatu Cieszyńskiego. Zapraszamy do zapoznania się z tym artykułem (rozmiar: 500 kB).


Referat na temat SIP w Białce Tatrzańskiej

17 marca 2012 r. w Białce Tatrzańskiej Pani Henryka Bałys, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz Pan Jacek Kozłowski Inżynier Projektu, wygłosili referat pt.: "Usługi kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego". W ramach referatu prelegenci zaprezentowali praktyczną stronę wdrożonych w czerwcu 2011 r. w Systemie Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego usług publicznych, w szczególności opartych na opracowanych w ramach projektu danych przestrzennych. Poruszono także problematykę harmonizacji zbiorów i serwisów danych przestrzennych w celu budowania lokalnych geoportali transgranicznych oferujących jednoczesny dostęp do danych przestrzennych na przykład Śląska Cieszyńskiego i Moravskoslezskeho Kraju Republiki Czeskiej.

Referat został wygłoszony w ramach VI Forum szkoleniowego pt. "Infrastruktura Usług Informacji Przestrzennej w e-administracji" zorganizowanego przez Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych z Gliwic - wykonawcę systemu SIP Powiatu Cieszyńskiego. Forum połączone było z XXIII Ogólnopolskimi Mistrzostwami Narciarskimi Geodetów organizowanymi przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Krakowie.

Referat w formacie PDF można pobrać tutaj (rozmiar: 6 MB).Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany w ramach
Programu Rozwoju Subregionu Południowego.

© 2011-2018 Starostwo Powiatowe w Cieszynie ul. Bobrecka 29; 43-400 Cieszyn; tel.(33) 4777144

Designed by: Strony Dla Firm  technologia: ISPiK S.A.  cms: WebEditCMS.pl

polityka cookies