• photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
5 lat SIP Powiatu Cieszyńskiego

W czerwcu b.r. minęło 5 lat od wdrożenia i uruchomienia Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego. Analiza dostępnych danych statystycznych zbieranych za pomocą narzędzi administracyjnych pozwala na podsumowanie aktywności użytkowników systemu.

W analizowanym okresie zaobserwowano wzrost wykorzystania systemu zarówno w jego części wewnętrznej (służbowej), jak i zewnętrznej publicznej. Ilość użytkowników służbowych wzrosła
w tym czasie ze 100 do ok. 300, a ilość logowań jakie oni wykonali z ok. 9 tys. do ponad 45 tys. rocznie.

Dla części zewnętrznej (publicznej) monitorowane są takie parametry jak: ilość unikalnych odwiedzin planu (dotyczy wszystkich trzech wdrożonych geoportali sumarycznie: interaktywnego planu powiatu, portalu inwestora i portalu bezpieczeństwa) oraz ilość wygenerowanych obrazów mapy.

W analizowanym okresie dla obu powyższych parametrów obserwuje się stały trend wzrostowy.
Na przykład ilość unikalnych użytkowników geoportali wzrosła z ok. 2000 do ok. 17.000 w skali roku, a ilość wygenerowanych obrazów mapy zwiększyła się z ok. 50 tys. do blisko 400 tys. rocznie.

Pragniemy gorąco zachęcić do dalszego korzystania z geoportali SIP Powiatu Cieszyńskiego.

Administrator SIP

06.10.2016 r.


Instrukcja użytkowania usługi WMS SIP Powiatu Cieszyńskiego

Za pomocą serwera WMS System Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego świadczy usługę przeglądania, o której jest mowa w Art. 9. ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489, z późn. zmian.), przyczyniając się do realizacji zasady interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.

Serwer ISDP obsługuje różne wersje standardu WMS, udostępnione pod następującymi adresami:

- wersja 1.1.1:

http://sip.powiat.cieszyn.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms/1.1.1

- wersji 1.3.0:

http://sip.powiat.cieszyn.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS

W celu ułatwienia użytkownikom naszego serwisu korzystania z w/w usługi opracowaliśmy instrukcję "krok po kroku". Zamieszczono w niej wskazówki, jak uruchomić WMS Powiatu Cieszyńskiego w: Geoportal.gov.pl, ORSIP.pl oraz QuantumGIS.

Pełny tekst instrukcji w formacie PDF można pobrać tutaj (rozmiar: 5,5 MB).

Administrator SIP

14.06.2016 r.


SIP Powiatu Cieszyńskiego - podsumowanie za 2015 rok

Z końcem roku 2015 minęło cztery i pół roku od zakończenia wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego. W oparciu o zebrane dane statystyczne zaprezentowano analizę wykorzystania systemu zarówno w jego części służbowej, jak i publicznej. Niniejszy artykuł prezentuje wybrane informacje w tym zakresie.

Pełny tekst informacji w formacie PDF można pobrać tutaj (rozmiar: 400 kB).

Administrator SIP

02.06.2016 r.


Dalszy wzrost popularności SIP Powiatu Cieszyńskiego

Z końcem roku 2015 minęło cztery i pół roku od zakończenia wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego. Miło nam poinformować, że w minionym roku w części publicznej SIP zaobserwowano dalszy wzrost odnośnie czterech parametrów statystyk oglądalności. W poniższej tabeli prezentujemy porównanie tych parametrów dla okresu  działania systemu, tj. od czerwca 2011 roku do końca 2015 r.

Monitorowany parametr statystyk oglądalności

2011*

2012

2013

2014

2015

Liczba unikalnych sesji Strony Głównej

6.107

24.734

29.604

43.110

48.327

Liczba wyświetleń Strony Głównej

9.644

35.061

36.076

50.983

56.377

Liczba unikalnych odwiedzin geoportali

2.121

11.086

10.890

15.234

17.163

Liczba generowanych obrazów mapy w geoportalach

49.395

225.448

187.677

318.152

339.581

 Objaśnienia: * - dla okresu czerwiec-grudzień 2011 r.

Dziękujemy wszystkim internautom korzystającym z naszych serwisów mapowych i zapraszamy ponownie na stronę: http://sip.powiat.cieszyn.pl

Przypominamy jednocześnie, że wybrane dane przestrzenne dostępne są także poprzez usługę WMS pod następującymi adresami:

- dla WMS w wersji 1.1.1:
http://sip.powiat.cieszyn.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms/1.1.1
- dla WMS w wersji 1.3.0:
http://sip.powiat.cieszyn.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS

Administrator SIP

05.02.2016 r.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany w ramach
Programu Rozwoju Subregionu Południowego.

© 2011-2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie ul. Bobrecka 29; 43-400 Cieszyn; tel.(33) 4777144

Designed by: Strony Dla Firm  technologia: ISPiK S.A.  cms: WebEditCMS.pl

polityka cookies