• photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
Serwis metadanych

W celu osiągnięcia zgodności systemu z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. (Dz. U. nr 76 poz. 489) oraz wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej INSPIRE, w ramach systemu SIP wdrożono rozwiązania zapewniające tworzenie, aktualizację i publikację metadanych oraz wymianę usług Web Services. Tworzenie metadanych odbywa się w dedykowanym edytorze metadanych zapewniającym zgodność w tym zakresie z profilem INSPIRE, specyfikacjami OGC oraz odpowiednimi normami międzynarodowymi ISO (19115, 19119, 19139). Miejscem publikowania metadanych jest dedykowany serwis, zintegrowany z portalami tematycznymi i wyposażony w katalog metadanych. Katalog metadanych zgodnie z wymaganiami Dyrektywy INSPIRE, oferuje dwie podstawowe usługi katalogowe: wyszukiwania (Discovery) i przeglądania (View).

Oprócz obsługi metadanych w portalach tematycznych zaimplementowano obsługę usług geoinformacyjnych INSPIRE w zakresie:

 • serwera WMS - umożliwiającego przeglądanie danych przestrzennych zgromadzonych w SIP powiatu cieszyńskiego w innych portalach mapowych oraz aplikacjach,
 • klienta WMS - umożliwiającego przeglądanie danych przestrzennych pochodzących z innych portali mapowych w portalach SIP powiatu cieszyńskiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany w ramach
Programu Rozwoju Subregionu Południowego.

© 2011-2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie ul. Bobrecka 29; 43-400 Cieszyn; tel.(33) 4777144

Designed by: Strony Dla Firm  technologia: ISPiK S.A.  cms: WebEditCMS.pl

polityka cookies