• photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
Portal bezpieczeństwa powiatu

Miejscem przeznaczonym do publikowania wszelkich informacji przestrzennych i opisowych związanych z bezpieczeństwem oraz utrzymaniem szeroko rozumianego porządku w skali powiatu oraz poszczególnych gmin jest portal bezpieczeństwa powiatu. Jest on dedykowany w szczególności służbom i strażom działającym na obszarze powiatu (Zespoły Reagowania Kryzysowego - powiatowy i gminne, Państwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska, Pogotowie Ratunkowe, inne), a także jednostkom organizacyjnym powiatu i gmin odpowiedzialnym za infrastrukturę drogową, techniczną, zieleń, itd.

Portal bezpieczeństwa powiatu umożliwia dostęp do m.in.:

 • wysokorozdzielczej ortofotomapy,
 • przebiegów głównych sieci uzbrojenia technicznego terenu,
 • lokalizacji siedzib Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • lokalizacji magazynów przeciwpowodziowych.

W portalu zapewniono także możliwość wyszukiwania najkrótszych tras przejazdu/przejścia pomiędzy wskazanymi adresami lub obiektami posiadającymi określony adres.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany w ramach
Programu Rozwoju Subregionu Południowego.

© 2011-2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie ul. Bobrecka 29; 43-400 Cieszyn; tel.(33) 4777144

Designed by: Strony Dla Firm  technologia: ISPiK S.A.  cms: WebEditCMS.pl

polityka cookies