• photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
Wewnętrzna część systemu

SIP jest systemem scentralizowanym, opartym o hurtownię danych przestrzennych i opisowych. Warstwowa architektura systemu wykorzystuje relacyjną bazę danych ORACLE oraz serwer danych przestrzennych o nazwie ISDP. W centralnej bazie danych są zgromadzone i będą regularnie aktualizowane przede wszystkim repliki źródłowych zbiorów danych mapowych oraz rejestrów i ewidencji pochodzących z poszczególnych komórek Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

W ramach projektu zainstalowano i skonfigurowano w sieci wewnętrznej starostwa kilka zintegrowanych ze sobą specjalistycznych aplikacji wspierających wykonywanie zadań służbowych na poszczególnych stanowiskach oraz skrócenie i uproszczenie realizacji wybranych procedur administracyjnych, szczególnie tych, dla których informacja przestrzenna jest nieodzowna. Aplikacje te obejmują przede wszystkim następujące funkcjonalności: dostęp do baz danych zasobu geodezyjno-kartograficznego, dostęp do danych ewidencji gruntów i budynków, prezentację struktury własności nieruchomości, integrację spraw i decyzji administracyjnych z przestrzenią, obsługę metadanych, administrację systemem i użytkownikami.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany w ramach
Programu Rozwoju Subregionu Południowego.

© 2011-2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie ul. Bobrecka 29; 43-400 Cieszyn; tel.(33) 4777144

Designed by: Strony Dla Firm  technologia: ISPiK S.A.  cms: WebEditCMS.pl

polityka cookies