• photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
Użytkownicy systemu

Zaprojektowany i wdrożony zakres funkcjonalny systemu SIP powoduje, że duża i różnorodna jest grupa jego użytkowników oraz wielorakie korzyści płynące z dostępu do zgromadzonych w nim zbiorów danych.

Zasadniczą grupą użytkowników SIP są pracownicy Starostwa Powiatowego w Cieszynie - wykorzystujący aplikacje i narzędzia znajdujące się w wewnętrznej części systemu. Wdrożenie systemu SIP przyniosło tutaj m.in. następujące rezultaty:

 • uproszczenie procedur i skrócenie czasu pozyskiwania informacji w celach wewnętrznych Starostwa, dzięki zastosowaniu hurtowni replik danych i udostępnianiu ich innym użytkownikom w trybie on-line,
 • redukcję zjawiska nadmiarowości (redundancji) w gromadzeniu danych w komórkach organizacyjnych Starostwa oraz zmniejszenie kosztów związanych z dostępem do informacji przestrzennej,
 • redukcję czasu pozyskiwania danych gromadzonych poza Starostwem (np.: w Gminach),
 • redukcję czasu integracji tych danych.

Drugą ważną grupą użytkowników są pracownicy urzędów Gmin powiatu cieszyńskiego - będących Partnerami projektu, do których należą: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła oraz Zebrzydowice. Stanowią oni grupę zaawansowanych użytkowników systemu, korzystających z wdrożonych rozwiązań (aplikacji i portali) w sposób zdalny (poprzez Internet).

Wdrożenie portali tematycznych umożliwia rozszerzenie grupy odbiorców projektu na nieograniczoną liczbę zewnętrznych użytkowników publicznych i służbowych: mieszkańców i turystów, służby i straże działające na obszarze powiatu, inwestorów i inne podmioty gospodarcze oraz wszystkich Internautów.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany w ramach
Programu Rozwoju Subregionu Południowego.

© 2011-2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie ul. Bobrecka 29; 43-400 Cieszyn; tel.(33) 4777144

Designed by: Strony Dla Firm  technologia: ISPiK S.A.  cms: WebEditCMS.pl

polityka cookies