• photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
Ogólna charakterystyka projektu

Istotą projektu pn.: "Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego" jest wdrożenie systemu informatycznego umożliwiającego gromadzenie szeroko rozumianych danych przestrzennych oraz opisowych mogących zostać powiązanych z przestrzenią, pochodzących z różnych komórek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego (Lidera projektu) oraz Gmin powiatu (Partnerów projektu). System informacji przestrzennej (SIP) umożliwia zarządzanie i udostępnianie zintegrowanych danych użytkownikom wewnętrznym - pracownikom Starostwa Powiatowego w Cieszynie (za pośrednictwem sieci lokalnej) oraz użytkownikom zewnętrznym - pracownikom urzędów gmin, mieszkańcom, turystom, podmiotom gospodarczym i potencjalnym inwestorom (za pośrednictwem Internetu). Głównym celem projektu było stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie poprzez unowocześnienie sposobu realizacji wewnętrznych procedur administracyjnych. System zapewnia pracownikom Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz Urzędów Miast i Gmin powszechny dostęp do informacji publicznej związanej z przestrzenią geograficzną. Projekt złożony został w kategorii projektów o charakterze back-office, a jego rezultatem jest 10 procedur wewnętrznych realizowanych w oparciu o system SIP.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany w ramach
Programu Rozwoju Subregionu Południowego.

© 2011-2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie ul. Bobrecka 29; 43-400 Cieszyn; tel.(33) 4777144

Designed by: Strony Dla Firm  technologia: ISPiK S.A.  cms: WebEditCMS.pl

polityka cookies