System Informacji Przestrzennej
Powiatu Cieszyńskiego
Zaloguj się
Utwórz nowe konto
imie i nazwisko
Wyloguj
  •  
 
Warunki korzystania

Udostępnione w serwisie SIP dane mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej oraz mogą posiadać zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości.

Zawarte w serwisie SIP informacje oraz wygenerowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych.

W serwisie prezentowane są tylko zbiory danych, których dysponentem
jest Powiat Cieszyński - Starostwo Powiatowe w Cieszynie.
Dane dotyczące miasta Cieszyna znaleźć można w portalu
"Informacja katastralna miasta Cieszyn"

Ochrona prawna

Serwis SIP może być wykorzystywany jedynie w niezarobkowych zastosowaniach prywatnych lub naukowych, w zakresie dozwolonym ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 90 poz 631 z późn. zm.)

Powiat Cieszyński nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z serwisu SIP.

Przetwarzanie danych osobowych

Dokonując rejestracji w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetważanie jego danych, niezbędnych do stworzenia konta Użytkownika, zebrania statystyk odwiedzin i późniejszego zalogowania. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres poczty elektronicznej.